Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  

ผมก็เป็น SME เหมือนกัน       ถึงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัท คอมพิวเทคไมโครซิสเต็ม จำกัด คุณยงยศ พรตประกรณ์ ที่เป็นต้นแบบให้ผมได้เห็นว่าซอฟท์แวร์บัญชีมีการทำงานอย่างไร  

      ผมได้นำซอฟท์แวร์นั้นไป Implement การทำงานให้ลูกค้าตอนที่ผมเป็นที่ปรึกษาบริษัทต่างๆในขณะนั้นด้วย
ปี 2538 ผมได้เปิดบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ให้ธุรกิจภายในประเทศ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็น SME   ทำให้เรารู้ความต้องการของ SME มาเป็นอย่างดี
 
      ธุรกิจของโปรซอฟท์มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง  เรามีรายได้จากสิบล้านเป็นหลายสิบล้านและเป็นร้อยล้านในปัจจุบัน  เราก้าวจากซอฟท์แวร์สำหรับ SME แล้วขยายสู่การพัฒนาซอฟท์แวร์ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์

บทความโดย :
คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook
รู้จัก ProSMEs
 
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online