Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  

เป้าหมายสู่ "Creative Park" ศูนย์เรียนรู้ของ SME ไทย

 

      รายได้ทั้งหมดจากโครงการ ProSMEs จะนำไปสร้าง  "Creative Park" ศูนย์เรียนรู้ของ SME ไทยบนเนื้อที่ 100 ไร่ บนถนนสายสันกำแพง-แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่าที่ดิน 80 ล้านบาท เราคาดว่า  "Creative Park" จะสามารถรองรับพนักงานได้หลายพันคน มูลค่าการลงทุนประมาณ 600 ล้านบาท

      "Creative Park" เป็นการผสมผสานแนวความคิดจาก Infosys Model   ศูนย์การเรียนรู้ Crotonville ของ GE ที่สำคัญเป็นการ "ดัดแปลง" โมเดลการสร้างคนที่ประสบความสำเร็จของ General Electric (GE )  ในช่วงที่มีซีอีโอชื่อก้องโลกอย่าง แจ็ค เวลท์ (Jack Welch) นั่งเป็นผู้นำองค์กร  และ "โรงเรียนผู้นำ" (C.P.Leadership Development Center) ของซีพีที่เขาใหญ่มาเป็นแบบอย่าง


Creative Park/www.softbankthai.com
บทความโดย :
คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook
รู้จัก ProSMEs
 
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online