Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  

จาก “ธนาคารคนจน” สู่ “ธนาคารซอฟท์แวร์ ร่วมแรงและแบ่งปัน”

 


       ผมมีความศรัทธาโมเดล “ธนาคารคนจน” ของมูฮัมหมัด ยูนุส (Muhammad Yunus) เจ้าของแนวคิดธนาคารเพื่อคนจน และรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2006 อย่างมาก

       ผมได้ทำความเข้าใจและซึมซับแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคมมาโดยตลอด  พร้อมตั้งความฝันอันแน่วแน่ไว้ว่าเมื่อโปรซอฟท์มีความพร้อมเมื่อไหร่ ผมก็จะเริ่มทำโครงการธุรกิจเพื่อสังคมทันที

       ปี 2554 โปรซอฟท์ได้เริ่มต้นทำโครงการ “ธนาคารซอฟท์แวร์ ร่วมแรงและแบ่งปัน” เพื่อก้าวเดินตามรอยธนาคารคนจน ของยูนูส  หลายๆอย่างเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นเป็นลำดับ  ความสำเร็จเริ่มก่อตัวขึ้นทีละเล็กละน้อยจากพนักงานของเราก่อน  และจะเริ่มขยายสู่สังคมต่อไป

       ด้วยปรัชญาความคิดของเราที่ว่า “ร่วมแรงและแบ่งปัน” ตอนนี้เราได้เริ่มต้นทำอย่างจริงจังแล้ว  โครงการแรกคือ โครงการ ProSMEs “Smart Software for Smart SMEs ฟรี 2 ปี”

      เราจะทุ่มเทกำลังทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ SMEs ไทยมีโอกาสได้ใช้ซอฟท์แวร์ที่ดีมีคุณภาพให้ได้  เพราะช่วงเวลา 2 ปีเป็นช่วงเริ่มต้นของ SMEs  เราต้องการมีส่วนร่วมสร้างความสำเร็จของ SMEs ไทยบทความโดย :
คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook
รู้จัก ProSMEs
 
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online