Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  

พลังแห่งความดี

 


       โครงการ ProSMEs เป็นโครงการจิตอาสาที่ต้องการเห็น SMEs ได้ใช้ไอทีอย่างเต็มรูปแบบ  เราไม่ได้คาดหวังว่า SMEs ที่ใช้ซอฟท์แวร์จากเราไปแล้วจะต้องมาซื้อซอฟท์แวร์จากเรา  เพราะเราให้โดยไม่มีข้อผูกมัดแต่ประการใด  เราเพียงต้องการให้เกิดการแบ่งปันให้เกิดขึ้นในสังคมไทย  เราต้องการทำความดีเพราะเราเชื่อว่าพลังแห่งความดีจะทำให้เราดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยาวนาน


บทความโดย : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

รู้จัก ProSMEs
 
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online