Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  

การให้โอกาส สำคัญกว่าการให้เงิน
      ผมอยากตอบแทนสังคมที่ทำให้ผมดำเนินธุรกิจได้ในวันนี้  ที่ผ่านมาผมได้รับโอกาสจากลูกค้าผู้มีพระคุณอย่างมาก  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

      ผมเห็นว่าสิ่งที่ผมได้รับตลอดเวลาที่ผ่านมาคือ โอกาส  ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในชีวิต

      ถึงวันนี้โปรซอฟท์ประสบความสำเร็จมาด้วยโอกาสที่ลูกค้ามอบให้  เราเริ่มแข็งแรงที่จะยืนอยู่ในโลกธุรกิจนี้ได้อย่างมั่นคงแล้ว  จึงได้ทำโครงการ ProSMEs ขึ้นเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ แบ่งปันเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ลูกค้าทุกคนต่อไป  เพราะผมถือว่า "การให้โอกาส สำคัญกว่าการให้เงิน"  

บทความโดย : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

รู้จัก ProSMEs
 
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online