Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  

Partner

 
       เพื่อให้โครงการ ProSMEs สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างทั่วถึงทั่วประเทศ  โปรซอฟท์จึงได้ร่วมกับพันธมิตรในการประชาสัมพันธ์โครงการดังต่อไปนี้

Microsoft Ingram Micro กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หอการค้าทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรม
สำนักงานบัญชีทั่วประเทศ สมาคมแฟรนไชส์ทั่วประเทศ สมาคม OTOP ทั่วประเทศ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจสิ่งพิมพ์
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วารสารเอกสารภาษีอากร K SME SCB SME มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ


และ Partner ที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์ของโครงการ ProSMEs ไปร่วมทำ Co- Promotion
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online