Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  

ProSMEs ร่วมโครงการ Industrial Forum

เมื่อวันที่ 7 สิงหา 2556 ที่ผ่านมา ProSMEs ได้เข้าร่วมโครงการ Industrial Forum ครั้งที่ 4 และ DIP SMEs Network Forum ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯProSMEs ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์โครงการ และแนะนำผู้ประกอบการ SMEs ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจุดประสงค์หลักในการก่อตั้งโครงการ เพื่อให้ SMEs มีโอกาสได้ใช้ซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ จึงมีนโยบายให้ SMEs ทั่วประเทศ ได้ใช้ซอฟท์แวร์ฟรี 2 ปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น  

ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับ SMEs ในระยะ 2 ปีแรกซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกของผู้ประกอบการ

สิทธิประโยชน์ที่ SMEs จะได้รับเมื่อสมัครโครงการ ได้แก่
  • ใช้โปรแกรมบัญชี myAccount ฟรี 2 ปี
  • ลงประกาศขายสินค้าที่ B2BThai.com และ AntCart.com ฟรี 2 ปี
  • ลงประกาศรับสมัครงานที่ LionJob.com ฟรี 2 ปี
  • ใช้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb.com ฟรี 2 ปี

สมัครฟรี!! ใช้ฟรี ปี!! และเจ้าหน้าที่ให้บริการหลังการใช้งานฟรี 2 ปี!! แบบไม่มีข้อผูกมัด

รวมถึงบริการให้คำแนะนำในการใช้งาน การเข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม ฟรี!! เรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ (Support) ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในการ Support การใช้งานโปรแกรมต่างๆ (ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดใดทั้งสิ้น)นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และการออกร้านแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการกลุ่ม DIP SMEs Network และการเจรจาธุรกิจ รวมถึงมีการบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ SMEs ควรเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจ อาทิ
  • สัมมนาพิเศษเรื่อง “การเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบกรด้านการเพิ่มผลิตภาพอย่างมีนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่”
  • สัมมนาพิเศษเรื่อง “การเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการด้านการเพิ่มศักยภาพบริหารทุนมนุษย์ การพัฒนาการสร้างภาวะผู้นำและการเชื่อมโยงธุรกิจSMEs
  • การบรรยายพิเศษ เรื่อง“กลยุทธ์การเจรจาต่อรองธุรกิจ” ฯลฯ

นับว่าเป็นโครงการที่ดีมาก ได้ช่วยเหลือในการติดปีกธุรกิจ SMEs ไทย ให้ก้าวไกลระดับโลก และไปได้ไกลแบบยั่งยืนอีกด้วย

Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online