Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  

ProSMEs เข้าร่วมงาน "ก้าวสู่ปีที่ ๓ NCNA กับการพัฒนาที่ปรึกษา และ SMEs"
     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ได้รับเกียรติจากทางสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาภาคเหนือ เชิญเข้าร่วมงานสถาปนาสมาคมฯ  และการแถลงผลงานประจำปี 2556 “ก้าวสู่ปีที่ ๓ NCNA กับการพัฒนาที่ปรึกษา และ SMEs” ณ ห้องประชุม  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ProSMEs ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์โครงการ และแนะนำผู้ประกอบการ SMEs ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจุดประสงค์หลักในการก่อตั้งโครงการ เพื่อให้ SMEs มีโอกาสได้ใช้ซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ จึงมีนโยบายให้ SMEs ทั่วประเทศ ได้ใช้ซอฟท์แวร์ฟรี 2 ปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น   - See more at: http://www.prosmes.com/ArticleInfo.aspx?ArticleTypeID=2277&ArticleID=9889#sthash.FTVzDCvf.dpuf
     ภายในงาน ProSMEs ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์โครงการ และแนะนำผู้ประกอบการ SMEs ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักในการก่อตั้งโครงการ เพื่อให้ SMEs มีโอกาสได้ใช้ซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ จึงมีนโยบายให้ SMEs ทั่วประเทศ ได้ใช้ซอฟท์แวร์ฟรี 2 ปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น 

 

     นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดรายการสัมมนา  อันจะป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และที่ปรึกษา ที่ต้องการใช้โอกาสในการขอรับบริการที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาองค์กร โดยจัดสัมมนาบรรยายโดยมีวิทยากร ภาครัฐ ภาคสถาบันการเงิน และกิจการที่สำเร็จจากการใช้บริการที่ปรึกษา  ภายใต้ หัวข้อ “ที่ปรึกษากับการพัฒนาผู้ประกอบการไทย”  และการพัฒนาระบบสมรรถนะที่ปรึกษา กับ ”การเตรียมตัวเป็นที่ปรึกษาตัวอย่างของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม” โดยมีที่ปรึกษาตัวอย่าง และฝ่ายสนับสนุนพัฒนาผู้ให้บริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  รวมทั้งกิจกรรมสัมพันธ์เครือข่ายที่ปรึกษาภาคเหนือ  พร้อมกับการมอบวุฒิบัตรให้กับที่ปรึกษาผู้ช่วยที่ได้เข้าโครงการพัฒนาที่ปรึกษาผู้ช่วย และสถานประกอบการที่สนับสนุนการดำเนินโครงการต่าง ๆ  ในงานมีการให้บริการคำปรึกษาฟรี  ทุกด้านสาขา มีการแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ  รวมถึงการให้บริการข้อมูลการขอสินเชื่อจากธนาคาร    


ข่าวโดย :
คุณนฤมล เนตรสว่าง

Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online