Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search

"เพราะเราเป็นซอฟท์แวร์ของคนไทย ที่เข้าใจธุรกิจไทย มากกว่าใครในโลก"      18 ปีที่ผ่านมาเราเข้าใจว่าคนไทยเรามี  "พฤติกรรม" การใช้ซอฟท์แวร์แบบไหน  ชอบแบบไหน และไม่ชอบแบบไหน  วิธีการทำงานของคนไทยบางอย่างแตกต่างกับต่างชาติอย่างมาก  ซอฟท์แวร์ต่างชาติส่วนใหญ่แล้วราคาแพง  การใช้งานอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิด  และไม่เหมาะกับการทำงานของคนไทย

เราเข้าใจว่าลูกค้า SME ต้องการซอฟท์แวร์ที่มีจุดแข็ง 3 ประเด็นหลักๆดังนี้
จุดแข็งที่ 1  Low Cost Software
จุดแข็งที่ 2  Smart Software
จุดแข็งที่ 3  Smart Service

       โปรซอฟท์เรามีทั้ง  Low Cost Software + Smart Software + Smart Service  สามจุดแข็งนี้ทำให้เราเป็น Product Differentiation ที่แข็งแกร่งในระยะหลายปีที่ผ่านมา  และที่เหนือกว่านั้นเรามีจุดแข็งที่ 4 คือ Convergence IT Solution อีกด้วย  เราเป็น One Stop Software Solution (ครบวงจร) ให้กับ SME ไทยอย่างแท้จริง

ที่มา :
คุณนนท์ นักแสวงหาโอกาส

รู้จัก ProSMEs
 
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online