Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search

โปรซอฟท์ “One Stop Software Solution”


 
       เราเป็น One Stop Software Solution ของไทยเพราะเรามีซอฟท์แวร์ทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ SME ซอฟท์แวร์ที่ SME จำเป็นต้องใช้ประกอบไปด้วย

1.  โปรแกรมบัญชี  เรามี  โปรแกรม myAccount  
2.  ต้องการโฆษณาและประกาศซื้อ-ขายสินค้า B2B E-marketplace   เรามี  www.B2BThai.com
3.  ต้องการโฆษณาและประกาศซื้อ-ขายสินค้า B2C, C2C E-marketplace  เรามี  www.AntCart.com
4.  ต้องการโฆษณาและประกาศซื้อ-ขายสินค้า OTOP  E-Marketplace  เรามี  www.myOTOPthai.com
5.  ต้องการโฆษณาและประกาศซื้อ-ขายซอฟท์แวร์  E-Marketplace  เรามี  www.AppStorethai.com
6.  ต้องการมีเว็บไซต์สำเร็จรูป  เรามี  www.Sogoodweb.com
7.  ต้องการประกาศรับสมัครพนักงานได้ที่ www.Lionjob.com  สำหรับหางานทั่วประเทศ
8.  ต้องการประกาศรับสมัครพนักงานได้ที่ www.Lionjobnorth.com  สำหรับภาคเหนือ
9.  ต้องการประกาศรับสมัครพนักงานได้ที่ www.Lionjobsouth.com  สำหรับภาคใต้
10.  ต้องการประกาศรับสมัครพนักงานได้ที่ www.LionjobEsan.com  สำหรับภาคอีสาน
11.  ต้องการประกาศรับสมัครพนักงานได้ที่ www.LionjobEast.com  สำหรับภาคตะวันออก
12.  ต้องการประกาศรับสมัครพนักงานได้ที่ www.LionjobMyanmar.com  สำหรับประเทศพม่า

      และในอนาคตอันใกล้นี้เราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเพื่อตอบสนองลูกค้า SME อย่างเต็มที่เพื่อให้โปรซอฟท์ เป็น  “One Stop Software Solution” อย่าง “ครบวงจร”บทความโดย :
คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

รู้จัก ProSMEs
 
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online