Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search

กำไรน้อยไม่เป็นไร เน้นที่จำนวนมากราย


 
      รายได้หลักของโปรซอฟท์มาจากลูกค้าธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  เราเป็นองค์กรที่สนับสนุนให้ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างมากมาย  

      ถึงเวลาที่เราจะต้องเป็นหน่วยงานสนับสนุน SME ให้เติบโตอย่างยิ่งใหญ่และยั่งยืนต่อไป

      การขายซอฟท์แวร์ให้ SME ได้กำไรน้อยหน่อยไม่เป็นไร แต่เราต้องการขายเป็นจำนวนมากเพราะ SME เมืองไทยมีอยู่หลายแสนกิจการ   ให้คิดว่าเป็นการแชร์ค่าใช้จ่ายร่วมกัน  ทำให้ได้ใช้ซอฟท์แวร์ดีๆ ราคาถูกๆ  


บทความโดย :
คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook
รู้จัก ProSMEs
 
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online