Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search

The Go Giver
      เราจะเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะผู้ให้เป็นผู้ที่มีความสุขเสมอ  เงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด  ยิ่งให้ยิ่งได้รับเพราะสิ่งที่ได้รับทันทีที่ได้ให้ คือ ความสุข 

      เราจะแบ่งปันเทคโนโลยีให้กับสังคม SME มากขึ้นตลอดเวลา  การให้ซอฟท์แวร์ใช้ฟรี 2 ปีก็คงเป็นครั้งแรกของวงการซอฟท์แวร์ไทย 

      ลูกค้า SME รายใดธุรกิจไปไม่รอดหรือลำบากมากไม่มีกำลังเงินที่จะจ่ายก็ไม่ต้องจ่าย เราต้องการสร้าง SME ไทยให้เข้มแข็งเพื่อก้าวเข้าสู่ AEC


บทความโดย :
คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook
รู้จัก ProSMEs
 
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online