Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search

การสร้างแบรนด์เป็น "Strategic Thinking"      การสร้างแบรนด์นั้นเป็นเรื่องแปลก เป็น "Strategic Thinking" หรือเป็นการคิดในเชิงกลยุทธ์มากกว่าเป็นเพียงเรื่องของการใช้เงิน... ซึ่งแน่นอนว่าการสร้างแบรนด์ไม่ใช่เพียงการมีตรายี่ห้อเท่านั้น

      หลายๆ ธุรกิจมักบอกว่า ไม่เอาหรอก พวกผมยังไม่อยากสร้างแบรนด์ คุณไม่เห็นเหรอ มันใช้เงินตั้งเยอะแยะ... ผมยังต้องใช้เงินไปทำการตลาดอีกมาก... ยังไม่ถึงเวลาต้องทำถึงขนาดนั้น... แต่พวกเขาหารู้ไม่ว่า ไม่ว่าคุณจะสร้างแบรนด์หรือไม่สร้างแบรนด์ นั่นคือ คุณกำลังสร้างแบรนด์อยู่แล้วนั่นเองโดยไม่รู้ตัว เพราะการสร้างแบรนด์คือการมอบเศษกิ่งไม้ใบหญ้าให้ลูกค้าไปสร้างรังไว้ในใจ ซึ่งรังนกนั้นก็เปรียบเสมือนแบรนด์ของเรา จะสวยงามหรือไม่สวยงาม ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรกับองค์กรของเรา ทุกๆ สิ่งที่เราทำลงไป เท่ากับเรากำลังหยิบยื่นเศษกิ่งไม้่ใบหญ้าไปให้ลูกค้าปะติดปะต่อแบรนด์ของเราขึ้นนั่นเอง ดังนั้นจึงอยู่ที่ว่า "คุณจะตั้งใจสร้างแบรนด์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ" หรือ "คุณเลือกจะสร้างแบรนด์ไปตามยถากรรม"...

ที่มา :
นนท์นักแสวงหาโอกาส

สาระน่ารู้
 
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online