Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search

การตลาดต่างหากคือ "Reason for Being"


 

      มุมมองด้านการตลาดที่ธุรกิจ SME ไทยให้ความสำคัญ อาจเรียกได้ว่าอยู่ในภาวะ "ลูกภรรยาน้อย" เอามากๆ เมื่อเทียบกับ "ลูกภรรยาหลวง" อย่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน หรือ "ลูกแม่รอง" อย่างฝ่ายผลิตหรือฝ่ายคลังสินค้า ยังไม่รวมถึง "ลูกแม่สาม" อย่างฝ่าย HR ที่ยังจะสำคัญเสียกว่า

      เพราะอะไรนะหรือครับ เพราะ SME ไทยมองการตลาดในมุมมองเพียง "การขาย" มองการตลาดในแง่การสร้างยอดขายเพียงมิติเดียว ทำให้ยอดขายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นหลัก ไม่สามารถสร้างจุดแข็งที่เป็นขีดความสามารถหลักให้เกิดขึ้นในองค์กรได้เลย เพราะ SME ไม่ได้มองให้ลึกไปว่า "การตลาด" คือ ฝ่ายที่จะช่วย "สร้างมูลค่าเพิ่ม" และ "สร้างคุณค่าเพิ่ม" ให้เกิดขึ้นตลอดทั่วทั้งองค์กร เพราะนอกจากจะเป็นฝ่ายสร้างรายได้ที่สำคัญแล้ว ยังเป็นฝ่ายรักษารายได้ให้ยั่งยืน และยังเป็นฝ่ายแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ๆ เพิ่มโอกาสใหม่ๆ ในธุรกิจให้กับองค์กรอีกด้วย ทำให้ธุรกิจ SME ไทย มีการพัฒนาแบบแคระแกร็น เติบโตช้ากว่าที่ควรจะเป็น เพราะขาดการวางระบบ "สร้างคุณค่า" ทั่วทั้งองค์กรไว้ตั้งแต่แรก หรือบางทีจะเริ่มเห็นความสำคัญก็ต่อเมื่อตอนที่เกือบจะสายไปเสียแล้ว เพราะถูกบีบจากคู่แข่งรายใหญ่ที่กำลังมาแทนที่ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเสียแล้ว หรือภูมิทัศน์การแข่งขันได้เปลี่ยนรูปโฉมไปหมดแล้ว จะกลับตัวตอนนั้นก็มักจะสายเกินการณ์ ซึ่งเมื่อเวลานั้นมาถึงบางรายอาจถึงขั้นต้องปิดกิจการ หรือเบาลงมาหน่อยคือขายกิจการทิ้ง และยังไม่นับธุรกิจอีกเป็นจำนวนมาก ที่อาจทำได้เพียงทำธุรกิจไปแบบ Go Day Day... พวกเขาหารู้ไม่ว่า "การสร้างแบรนด์" ต้องเริ่มกันตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจกันเลยทีเดียว ไม่ต้องรอให้โตก่อนถึงค่อยมาว่ากันทีหลัง...
ที่มา : นนท์ นักแสวงหาโอกาส

สาระน่ารู้
 
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online