Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search

ฝ่าวิกฤต... พิชิตเศรษฐกิจผันผวน


 
วันนี้ ทีมงาน Life 101 เรามาปฏิบัติภารกิจ 3 in 1 คือ...

      กึ่งเทรน - กึ่งแชร์ไอเดีย/กลยุทธ์ - กึ่ง motivate ให้กับ บรรดาท่าน ดีลเลอร์รายใหญ่ ของ Canon จากทั่วประเทศ @Intercon Hua Hin ในหัวข้อ..."ฝ่าวิกฤต... พิชิตเศรษฐกิจผันผวน"

Theme ของหลักสูตร...คือ `Change before you have to´


      เมื่อถึงช่วงเศรษฐกิจขาลง กำลังซื้อถดถอยจะมีผู้ประกอบการ sme บางส่วนตั้งคำถามว่า... มันเกิดขึ้นเพราะอะไร? จะเกิดไปอีกนานมั้ย?  แล้วก็รอ ๆๆๆ ให้มันดีขึ้น โดยไม่คิดจะออกจาก comfort zone เฉยเมยกับการเปลี่ยนแปลง อยู่กับข้ออ้าง มากกว่าจะอยู่กับ ความจริง

      แต่จะมีผู้ประกอบการอีกบางส่วน ที่อาศัยสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ สร้างพื้นที่แห่งความร่วมมือ & สร้างสรรค์ ชวนพนักงานตั้งคำถามว่า... "ถ้าเราจะเติบโต 100% ในภาวะที่ท้าทายนี้ จะต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง?"
- น่านน้ำใหม่ ๆ ของเราอยู่ที่ไหน
- ต้องรู้จักใครเพิ่ม
- ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่ม
- เราจะริเริ่มอะไรใหม่ ๆ
- เราจะเป็นเลิศในเกมของเราได้อย่างไร etc.

สรุป : Change your question, Change your biz.
  • ทีมงาน Life 101 จึงถือโอกาสนำเสนอ content ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาของหลักสูตรเราในวันนี้ จาก `แกะดำทำธุรกิจ´ โดย คุณประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ มาแบ่งปันกับเพื่อน ๆ เพื่อต่อยอดไอเดียกัน
"จิ๋วแต่แจ๋ว"

      ผมมีความเชื่อว่าผู้ประกอบการ SME คือรากแก้วของระบบเศรษฐกิจ คำถามก็คือว่าผู้ประกอบการเหล่านี้ทำอย่างไรถึงจะแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติได้
  • ปัจจัยที่ทำให้คนเหล่านี้สามารถล้มยักษ์ได้คือ...
1. เข้าใจและใช้ทฤษฏีของปลาตัวเล็กเป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบ
     
     หลักการคือ...ปลาตัวเล็กเคลื่อนไหวเร็ว ปราดเปรียว ฉับไว และคมความคิด ซึ่งจะสวนทางกับพฤติกรรมของปลาตัวใหญ่ที่อุ้ยอ้าย เคลื่อนไหวช้า ชอบอยู่กับที่ ไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

     ถ้าผู้ประกอบการเข้าใจถึงประเด็นนี้ เราจะไม่กลัวความใหญ่ เพราะความใหญ่คืออุปสรรคมากกว่าจะสร้างความได้เปรียบ  ปลาตัวเล็กจะชนะได้ก็ต่อเมื่อตนเองสร้างวัฒนธรรมจิ๋วแต่แจ๋วในองค์กรของตนเอง

      จะทำอย่างนี้ได้บุคคลากรของผู้ประกอบการนั้น ๆ ทุกคนต้องมีวินัยและยึดจิตวิญญาณของการเป็นปลาตัวเล็ก แก่นแท้ของคำว่าเล็กอยู่ที่ทัศนคติ องค์กรที่คิดแบบจิ๋วแต่แจ๋วได้ คนในองค์กรทุกคนต้องไม่มีไขมัน ทำให้ตัวเบา สามารถเหาะเหิน เดินอากาศ และเคลื่อนไหวได้เร็ว แม่นยำและเฉียบคมในการทำงาน

      นอกจากนั้น...องค์กรเหล่านี้ให้ความสำคัญกับคุณค่าของเวลา โดยมีความสำนึกถึงความฉับพลันของการแก้ปัญหาและมีความสามารถในการบริหารจัดการเรียงลำดับความสำคัญว่าอะไรควรทำก่อนและหลัง  คนเหล่านี้จึงให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ในการสร้างความได้เปรียบบน Time based competition  นี่ไม่ใช่เป็นเพียงทฤษฏี ผมใช้หลักการนี้มากว่าสิบปียืนยันว่าใช้งานได้จริง

2. Be original ปลาตัวเล็กที่โดดเด่นต้องมี Original idea ในการทำธุรกิจ

      ความหมายคือ...ต้องมีความคิดที่เป็นต้นแบบ ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน จะทำอย่างนั้นได้ต้องใช้สมองซีกขวาในการคิด Idea ทางธุรกิจที่เกิดจากความคิดริเริ่ม คิดสิ่งที่สร้างสรรค์

     การมี Original idea เป็นผลให้ผู้ประกอบการคนนั้นมี First mover advantage เป็นความได้เปรียบจากการทำอะไรเป็นคนแรก

3. Be focus ปลาตัวเล็กมีความเสียเปรียบในเรื่องทุนทรัพย์ที่น้อยกว่าปลาตัวใหญ่

     คำถามคือ...ทำอย่างไรถึงจะเปลี่ยนข้อด้อยข้อนี้ให้เป็นความได้เปรียบ  ผมขออธิบายด้วยวิธีเปรียบเปรยเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ  ถ้าผู้ประกอบการมีเม็ดกรวดอยู่หนึ่งเม็ดโยนลงไปในทะเล น้ำจะกระเพื่อมหรือไม่

     คำตอบคือไม่ แต่ถ้าผู้ประกอบการเอาเม็ดกรวดเม็ดนั้นโยนลงไปในแก้วน้ำ น้ำในแก้วจะกระเพื่อมทันที นี่คือ Power of focus ที่ผู้ประกอบการแต่ละคนต้องไปค้นหาว่าแก้วน้ำของตนเองอยู่ที่ไหน ความหมายง่าย ๆ คือ เราต้องเป็นของเฉพาะอย่างกับคนบางคนเท่านั้น

4. Best delivery  พวกเล็กพริกขี้หนูเป็นกลุ่มคนที่หลงใหลในเรื่องคุณภาพมากกว่าที่จะใจจดจ่อกับคำว่าปริมาณ

      คนเหล่านี้เชื่อว่าถ้าเขามุ่งมั่นสร้างงานดี เดี๋ยวเงินมันจะไหลมาเอง  พวกเขาจะไม่ดำรงตนโดยไม่ยอมให้เงินมาบงการชีวิต พูดง่าย ๆ เป้าหมายของการทำงานไม่ได้อยู่ที่เงิน แต่อยู่ที่คุณภาพที่ต้องเกินร้อยเปอร์เซ็นต์

5. Be inspiring การจะเป็นปลาตัวเล็กแล้วมีความน่าสนใจ

     ผู้ประกอบการเหล่านี้ต้องมีเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ ทำให้ผู้คนอยากจะติดตาม  จะเป็นอย่างนี้ได้ ผู้นำขององค์กรต้องเป็นคนเล่าเรื่องเก่ง สามารถหาประเด็นของการสื่อสารได้ตลอดเวลา เป็นธรรมชาติ และง่ายต่อการติดตาม

6. Be one step ahead ผู้ประกอบการนั้นต้องก้าวล้ำนำหน้าคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา

      นั่นหมายถึง...ปลาตัวเล็กต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา หนีเงาตัวเองเพื่อหาถิ่นที่อยู่ใหม่ที่อุดมสมบูรณ์กว่าเดิม

      ผมขอจบบทความด้วยข้อมูลทางวิชาการ Nigel Nicholson ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญเรื่องพฤติกรรมองค์กรของ London Business School ให้ความเห็นว่าเรื่อง “Small is beautiful”  ว่ามนุษย์เราจะสามารถทำงานร่วมกันได้ดีมีประสิทธิภาพ ก็ต่อเมื่อกลุ่มคนกลุ่มนั้นมีผู้คนอยู่ระหว่าง 5-7 คน หากถ้าเป็นเผ่าพันธุ์ต้องมีคนไม่เกิน 150 คน  ตัวเลขทั้งสองชี้ให้เห็นถึงจำนวนสูงสุดของกลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันแล้วสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีคุณภาพสูงสุด

      ประเด็นสุดท้ายคือ...พวกจิ๋วแต่แจ๋ว คือ คนตัวเล็กแต่ใจใหญ่

Credit : ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ - แกะดำทำธุรกิจ

สาระน่ารู้
บริหารธุรกิจ
 
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online