Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  

antCart.com แหล่งค้าปลีกออนไลน์ที่ดีที่สุดในไทย


antCart.com คืออะไร ?

       antCart.com คือ เว็บไซต์ B2C และ C2C E-Marketplace ที่ดีที่สุดในไทย  เป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์ที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้เข้ามาพบกัน  เพราะอินเตอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายออนไลน์ของคนรุ่นใหม่  เราต้องการตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าอย่างครบวงจรAntcart.com คือเครื่องมือ Long Tail Marketing
       ลูกค้าของคุณจะอยู่ทุกที่ทุกหนทุกแห่งในโลกนี้  คุณไม่ควรเสียโอกาสทางการขาย  คุณไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านใหญ่โต ไม่ต้องมีโกดังสินค้าเพื่อเก็บสินค้ามากมาย  เพราะคุณสามารถประกาศขายสินค้าผ่าน AntCart.com ได้มากมายมหาศาล โดยไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดพื้นที่การขาย   AntCart.com จะทำหน้าที่ขายให้คุณ 24 x 7 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด เพราะเราได้พัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อรองรับเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานขายให้คุณเรียบร้อยแล้ว                    “ ร่วมด้วย ช่วยขายโดย AntCart.com” ...เราจะก้าวเข้าสู่ตลาด AEC ไปพร้อมๆ กัน
บทความโดย :
คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook
                       (CEO) บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online