Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search

บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด"การควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนถือว่าเป็นเรื่องที่ยาก และเรื่องของเวลาการทำงานก็สำคัญ ทำให้บริษัทมีนโยบายที่ต้องการนำ Software มาช่วยแก้ไขปัญหา และพัฒนาตรงจุดนี้ เราได้ทดลองใช้โปรแกรมบัญชี MyAccount แล้วก็พบว่าตรงการระบบการทำงานของเรา เพราะว่าโปรแกรมมีระบบบัญชีที่ตรงกับระบบบัญชีของบริษัท และมีผังบัญชีที่ครอบคุมกับแผนการทำงานซึ่งช่วยลดทำให้การทำงานของเราเร็ดขึ้น การปฏฺิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน เรียกดูข้อมูลก็ง่าย รายงานผลให้หัวหน้าเข้าใจงานได้มากขึ้น"
 ......................................................................................................................
  คุณพิรุณ ภูผานา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี , บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด
.........................................................................................................................................................
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:

 "ธุรกิจขายเครื่องมือแพทย์"ทุนจดทะเบียน : 10 ล้านบาท     
จำนวนพนักงาน : 50 คน 


สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

  "การควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนถือว่าเป็นเรื่องที่ยาก และเรื่องของเวลาการทำงานก็สำคัญ ทำให้บริษัทมีนโยบายที่ต้องการนำ Software มาช่วยแก้ไขปัญหา และพัฒนาตรงจุดนี้"


เพราะโปรแกรมบัญชี Prosoft MyAccount ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

 "บริษัทของเราได้ทดลองใช้โปรแกรมบัญชี MyAccount แล้วก็พบว่าตรงการระบบการทำงานของเรา เพราะว่าโปรแกรมมีระบบบัญชีที่ตรงกับระบบบัญชีของบริษัท และมีผังบัญชีที่ครอบคุมกับแผนการทำงานซึ่งช่วยลดทำให้การทำงานของเราเร็ดขึ้น การปฏฺิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน เรียกดูข้อมูลก็ง่าย รายงานผลให้หัวหน้าเข้าใจงานได้มากขึ้น"


กี่ยวกับบริษัท:


ขยายหน้าจอ : Double Click ที่หน้าจอ หรือ Click ขวาที่หน้าจอ > Zoom > Full Screen

     บทความโดย : บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด
     ประกาศบทความโดย http://www.prosmes.com

Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online