Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  

วิธีการ Design ฟอร์มในตำแหน่ง Brand Header 2 มีขั้นตอนอย่างไร

วิธีการ Design ฟอร์มในตำแหน่ง Brand Header 2 มีขั้นตอนอย่างไร

มีขั้นตอนการดังนี้
1.เมื่อทำการ Preview ฟอร์มที่ต้องการแล้วเลือก Design ปรับขนาดช่อง Zoom ให้เป็นประมาณ 200 หรือมากกว่านั้นเพื่อให้สามารถเห็นข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น


2.จะได้หน้าจอที่แสดงข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้น ให้ดูที่ จุดสีแดง ของบรรทัดรายละเอียดในตาราง
3.ให้เลื่อน จุดที่อยู่ใต้ลำดับที่ 1จุดแรก เมื่อคลิ๊กจะเป็นสีเทาแล้วเลื่อนตำแหน่งโดยการใช้ลูกศร ขึ้นลงในการเลื่อนให้ห่างจากบรรทัดเดิม
4.ทำการ Add Text ตามที่ต้องการด้วยการคลิ๊กขวา เลือก Add… เลือก Text ใส่ข้อความตามที่ต้องการและกำหนด Band เป็น Header.2

5.เมื่อAdd Text ได้ตามที่ต้องการแล้วจะแสดงข้อมูลให้ดังภาพ สามารถเลือกไปยังตำแหน่งของรายละเอียดที่ต้องการได้ และให้เลือกจุดสีแดงกลับขึ้นมาไว้ที่ตำแหน่งเดิม โดยการคลิ๊กที่จุดสีแดงเพื่อทำการเลื่อนเหมือนเดิม หลังจากดีไซน์ได้ตามขนาดที่ต้องการแล้วให้ทำการปรับขนาดในการ Zoom ให้เป็น 100 % ตามปกติด้วย เสร็จขั้นตอนการดีไซน์ เลือก Exit สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ตามปกติ

***หมายเหตุ ในกรณีที่ข้อมูลในส่วนของรายละเอียดรายการมากกว่า 1 บรรทัดเมื่อทำการดีไซน์ Add Text เข้าไปเอง ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อความเดียวกันไม่สามารถจะให้บรรทัดใดบรรทัดหนึ่งแสดงข้อมูลต่างกันได้เนื่องจากเป็นการ Add ข้อมูลที่อยู่ในส่วนเดียวกันDownload
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online