Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search

Budget Control

 • สามารถกำหนดงบประมาณตามรหัสผังบัญชี โดยแยกตามแผนก, สาขา, โครงการ (JOB) เพื่อวางแผนทางการเงินขององค์กร
 • สามารถกำหนดงบประมาณในแต่ละแผนกได้หลายงบ เพื่อประเมินว่างบประมาณงบไหนได้ผลดีที่สุด
 • สามารถกำหนดงบประมาณได้ไม่จำกัดปีและหลายลำดับ
 • เลือกวิธีกำหนด Budget ได้หลายแบบ คือ - เฉลี่ยทั้งปี
  - เฉลี่ยทั้งปี
  - เฉลี่ยเดือนละ
  - ปรับเป็นจำนวนเงิน
  - ปรับเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์
  - ปรับทบยอดทุกเดือน (%)
  - กำหนดเอง
 
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
คลิกดู VDO แนะนำ SoftBankThai