Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search
ProSMEs เข้าร่วมงาน "ก้าวสู่ปีที่ ๓ NCNA กับการพัฒนาที่ปรึกษา และ SMEs"

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ได้รับเกียรติจากทางสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาภาคเหนือ เชิญเข้าร่วมงานสถาปนาสมาคมฯ และการแถลงผลงานประจำปี 2556 “ก้าวสู่ปีที่ ๓ NCNA กับการพัฒนาที่ปรึกษา และ SMEs” ณ ห้องประชุม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่เข้าชม : 1723
ProSMEs แจก Software เพื่อ SME ไทย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา คุณอัจฉรา สุนทรพินิจ กรรมการบริหาร บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมออกรายการ ลุงแจ่ม ออนแอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ProSMEs แจก Software เพื่อ SME ไทยเข้าชม : 1321
การเข้าร่วมเสวนา การใช้ซอฟท์แวร์บัญชี my Account Version สำนักงานบัญชี ฟรี 2 ปี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการเสวนาในการใช้ซอฟท์แวร์บัญชี my Account Version สำนักงานบัญชี ฟรี 2 ปี และ โครงการ ProSMEs ใช้ซอฟท์แวร์บัญชี myAccount ฟรี 2 ปี (สำหรับลูกค้าสำนักงานบัญชี) ภายใต้ชื่อ โครงการ ProSMEsเข้าชม : 1658
คุณอาคม มากยิ้ม กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเค เมทัลชีส จำกัด สมัครเข้าโครงการ ProSMEs

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ ประธานกรรมการ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้ต้อนรับคุณอาคม มากยิ้ม กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเค เมทัลชีส จำกัด ประธาน KSME 16เข้าชม : 1555
ProSMEs ร่วมโครงการ Industrial Forum

เมื่อวันที่ 7 สิงหา 2556 ที่ผ่านมา ProSMEs ได้เข้าร่วมโครงการ Industrial Forum ครั้งที่ 4 และ DIP SMEs Network Forum ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯเข้าชม : 1688
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online