Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
โปรซอฟท์มอบซอฟท์แวร์ให้ SMEs ใช้ฟรี 2 ปี

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านซอฟท์แวร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพภายในองค์กรอย่างมากมาย ในฐานะที่โปรซอฟท์กรุ๊ปต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ให้มีขีดความสามารถทางด้านการแข่งขัน เราต้องการเป็น "Smart Software for Smart SMEs" เพื่อสร้าง SMEs...เข้าชม : 1673
"ถูกและดีและฟรียังมีอยู่ในโลก"

หลายคนคงได้ยินประโยคยอดฮิตที่ว่า "ถูกและดีไม่มีในโลก" เพราะมีผู้ประกอบการณ์บางรายทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อคำโฆษณาเข้าชม : 1196
SMEs ประกาศซื้อขายสินค้าที่ B2BThai ฟรี

www.B2BThai.com เป็นเว็บไซต์ E-Marketplace B2B ของไทยโดยเฉพาะ เราต้องการสนับสนุนการตลาดให้ SMEs ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคตเข้าชม : 1227
ประกาศรับสมัครงานที่ LionJob.com ฟรี

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs สำหรับการประกาศรับสมัครงาน โปรซอฟท์จึงมีนโยบายพัฒนาเว็บไซต์ www.LionJob.com ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งประกาศรับสมัครงานทั่วประเทศฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเข้าชม : 1092
ร้านค้าทั่วไปประกาศขายสินค้าที่ antcart.com ฟรี

www.antcart.com เป็นเว็บไซต์ B2C และ C2C โดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองผู้ประกอบการหรือร้านค้าทั่วไปเข้าชม : 1392
SMEs สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี

SoGoodWeb.com ได้เปิด Package ให้ลูกค้าสามารถสร้างเว็บไซต์ของตัวเองฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเข้าชม : 1179
สร้างตลาดออนไลน์ให้ OTOP ฟรีตลอดไป

เพื่อเป็นการส่งเสริม OTOP มีความเข้มแข็งทางด้านการตลาดซึ่งจุดอ่อนของ OTOP ไทย เราจึงขออาสานำพา OTOP ให้ติดปีกเพื่อสร้างยอดขายผ่านออนไลน์เข้าชม : 981
สร้างงานให้กับคนชนบท

สำนักงานแห่งใหม่ที่ออนใต้ เชียงใหม่ของโปรซอฟท์จะอยู่นอกเมืองเชียงใหม่ออกไป 20 กิโลเมตร เราต้องการให้เป็นสำนักงานเพื่อคนยากจน คนด้อยโอกาสในสังคมเข้าชม : 1365
ใช้ฟรี 2 ปี หรือ มากว่า 2 ปี 100,000 กิจการ

เรามีเป้าหมายช่วยเหลือ SME อย่างเต็มที่ เต็มใจ เต็มพลัง โดยเราคาดว่าจะมี SME ทั่วประเทศมาใช้ซอฟท์แวร์ฟรี 2 ปี หรือ ฟรีมากกว่า 2 ปี เป็นจำนวนมากกว่า 100,000 กิจการเข้าชม : 1348
ยิ่งใหญ่อย่างยั่งยืนด้วย SME

โปรซอฟท์สามารถเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการให้ การสร้าง การสนับสนุน SME โปรซอฟท์ต้องเป็นผู้ให้ก่อน ในระยะยาวเมื่อลูกค้าประสบความสำเร็จเขาจะมาตอบแทนเราเอง เราต้องมองอนาคตในระยะยาว เราต้องสร้างนวัตกรรมซอฟท์แวร์ให้ลูกค้าอย่างดีที่สุดเข้าชม : 1312
  1  |  2  |  3  | Next
เพื่อสังคม
เพื่อสังคม
 
Service
Complain
ContactUs