Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search
เมื่อมองทะลุวัตถุนิยม....ก็เริ่มแลเห็นความหมายและคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต

"วอร์เรน บัฟเฟตต์" เริ่มทำงานครั้งแรกกับพ่อตอนอายุสิบ เอ็ดขวบ เป็นงานนายหน้าค้าหุ้น ปีนั้นเขาซื้อหุ้นตัวแรก คือหุ้น ซิตีส์ เซอร์วิสเซส หุ้นละ 38.25 เหรียญ เขาขายเมื่อหุ้นขึ้นถึง 40 เหรียญ และไม่กี่ปีต่อมามันขึ้นถึง 200 เหรียญ สิ่งนี้สอนให้เขาเห็นค่าของการลงทุนกับหุ้นที่ดีในระยะยาวเข้าชม : 2565
อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของ Prierre Omidyar ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ eBay

ผู้คนส่วนใหญ่มักจะตั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเงิน และยากที่จะปฏิเสธว่าเงินคือปัจจัยหลักที่คอยผลักดันให้นักลงทุนหลายต่อหลายคนได้มาซึ่งความสำเร็จ หรือเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์หนึ่งที่โตมาเป็นความก้าวหน้าให้กับองค์กรเข้าชม : 2014
วางแผนประกันธุรกิจอย่างชาญฉลาดทำได้อย่างไร

“Prepare for the Worst, Plan for the Best: Disaster Preparedness and Recovery for Small Businesses.” คือชื่อหนังสือของ Donna Childs ที่ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมตัวของธุรกิจขนาดเล็กที่เมื่อต้องเผชิญกับอุบัติภัยที่ไม่ได้คาดคิดต่างๆ แล้วจะมีการเตรียมรับมือ และฟื้นฟูจากสภาพนั้นได้อย่างไรเข้าชม : 2756
สิ่งที่ควรตรวจสอบในการตรวจรับสินค้า

การทำธุรกิจจำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของการขนส่งสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ได้วางจำหน่ายอยู่ต้นทางที่โรงงาน แต่มีจุดจำหน่ายปลายทางที่ร้านค้าขายสินค้าด้วยกันแทบทั้งสิ้น การตรวจรับสินค้าจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำและมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่งเข้าชม : 1750
วิธีหาอัตราหมุนของสินค้า

ที่มาของรายได้ในการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่เกือบจะมากกว่าครึ่งมักจะมาจากการจำหน่ายสินค้าแทบทั้งสิ้น การหมุนเวียนของสินค้าจึงถูกผูกโยงกับการไหลเข้าออกของเงินในกระแสคงคลังของบริษัทไปโดยปริยายเข้าชม : 1719
วิธีการทำกลยุทธ์ CRM ในทางธุรกิจ

หลังจากที่ Incquity ได้เคยบอกเล่าถึงคุณประโยชน์ของกลยุทธ์ CRM (Customer Relationship Management) หรือที่เรียกกันในภาษาไทยว่ากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าไปแล้วนั้น ได้มีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากที่ต่างมองเห็นและรับรู้ถึงความสำคัญของเจ้าตัวกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ และอยากที่จะเรียนรู้วิธีการนำเอามาใช้ในทางปฏิบัติให้ได้อย่างเห็นผล INCquity จึงขอนำเสนอวิธีการทำกลยุทธ์ CRM ในทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำไปใช้กันเข้าชม : 1943
เผย "นิสัย" และ "ปัจจัยแห่งความสำเร็จ" ที่เหล่า Millionaire ส่วนใหญ่ มีคล้าย ๆ กัน

เขาได้รวบรวมข้อมูลในทุกแง่ทุกมุม ทั้งจากการการสัมภาษณ์ และจากการศึกษาแนวทางในการดำเนินชีวิตของเหล่าบรรดามหาเศรษฐี เป็นจำนวนมาก เพื่อค้นหา...ลักษณะนิสัยร่วมกัน และ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของบุคคลเหล่านี้เข้าชม : 1747
9 เคล็ดลับในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้วยตนเอง

หลายคนมักจะตีความและคิดกันไปเองว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ต้องอาศัยและพึ่งการอุปถัมภ์ค้ำชูจากภายนอกเสมอไป ซึ่งสำหรับยุคปัจจุบันนี้ทฤษฏีดังกล่าวได้ถูกหักล้างความเชื่อในเรื่องนี้ไปได้มากพอสมควรแล้วเข้าชม : 1514
บริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบบัญชี

ธุรกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (Small & Medium Enterprises หรือ SMEs) เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจประเภทนี้ โดยให้การสนับสนุนในลักษณะต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ช่วยเหลือตัวเองได้ การประกอบธุรกิจ SMEs ให้ประสบผลสำเร็จมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักมองข้ามไป คือ การมีระบบข้อมูลทาง การบัญชีที่ถูกต้องและมีการควบคุมที่สำคัญเข้าชม : 1746
จ้างบริษัททำบัญชีดีมั้ย ถ้าธุรกิจเพิ่มออกตัว

การทำบัญชีดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ดูจะขาดเสียไม่ได้ในการประกอบธุรกิจเพราะการทำบัญชีจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงรายรับและรายจ่ายภายใน กิจการของตนเองทั้งหมดซึ่งข้อมูลที่ได้มาในส่วนดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้ประกอบการในการควบคุมการดำเนินงานของทางบริษัทเข้าชม : 1947
Previous   |  1  |  2  |  3  | Next
สาระน่ารู้
บริหารธุรกิจ
 
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online