Site MapContact Us
Call : 02-402-6140, 02-402-6141
088-259-0457, 088-554-1633
Search
  

รายได้จากเว็บ LionJob.com ทั้งหมดเพื่อสร้างงาน

 

 

 

 

       เราต้องการสร้างสังคมให้น่าอยู่  เราต้องการแบ่งปันสิ่งดีๆให้สังคม  ถึงแม้วันนี้เราจะยังไม่ได้เป็นองค์กรที่ร่ำรวยอะไรมากมายนักแต่เราก็ไม่ได้ลำบากอะไร  มีเพื่อนๆที่ลำบากกว่าเราอีกเยอะ 

 

       ทำได้พัฒนาเว็บไซต์สำหรับประกาศรับสมัครพนักงาน  www.LionJob.com ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนสามารถไปประกาศรับสมัครงานฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  แต่มีบางตำแหน่งของเว็บไซต์ที่เราได้จัดสรรให้กับผู้สนับสนุนเพื่อเป็น Sponsor ให้แก่เว็บ LionJob.com  ที่เราคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ภายหลัง

 

       รายได้ทั้งหมดที่เกิดจากเว็บ LionJob.com เจ้าของเว็บไซต์ได้ขอแสดงเจตนารมณ์ไว้ว่า “…ให้นำเงินที่หามาได้ทั้งหมดนำไปสร้างเมือง สร้างคน สร้างงาน โดยไม่ขอนำมาเป็นเงินปันผลหรือส่วนแบ่งผลกำไรแต่อย่างใด

 

 

 

 

Credit : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

เพื่อสังคม
เพื่อสังคม
 
Service
Complain
ContactUs