Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search
โครงการ ProSMEs

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านซอฟท์แวร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพภายในองค์กรอย่างมากมาย ในฐานะที่โปรซอฟท์กรุ๊ปต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ให้มีขีดความสามารถทางด้านการแข่งขัน เราต้องการเป็น "Smart Software for Smart SMEs" เพื่อสร้าง SMEs ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปความเป็นมาของโครงการ

หลายปีที่ผ่านมาโปรซอฟท์เติบโตอย่างมาก เรามีความมั่นคงทางด้านการเงิน เรามีทีมงานที่มีคุณภาพอย่างมาก ตลอดเวลาผมมีความฝันว่า "...ถ้าเมื่อไหร่ที่โปรซอฟท์มีความพร้อมทางด้านการเงินและบุคคลากรแล้ว จะมอบซอฟท์แวร์ให้ SME ใช้ฟรีในระยะเวลาหนึ่งแนวคิดการให้บริการ

โปรซอฟท์เข้าใจปัญหาของ SMEs เป็นอย่างดี เราต้องการเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆ เราต้องการให้ลูกค้าเกิดการใช้ซอฟท์แวร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในราคาคุ้มค่าและประหยัดมากกว่า (Great Value and Great Saving) เพราะเรามีเป้าหมายเป็น "Smart Software for Smart SMEs ฟรี 2 ปี" เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ SMEs สิ่งที่ SMEs จะได้รับล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการคำถามที่พบบ่อย

สาระความรู้เกี่ยวกับโครงการ ถาม-ตอบข้อสงสัย ปัญหาการใช้งาน ประโยชน์ที่จะได้รับ หรือการบริการระหว่างการใช้งานปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จเรื่องน่ารู้ ProSMEs

เปิดมุมมอง บริหารแนวคิดต่างๆ หลากหลายเรื่อง หลากหลายความรู้ กับบุคลากร Prosoft พร้อมแง่คิด แนวความคิดที่ดี ทั้งด้านการใช้ชีวิต การทำงาน และการลงทุนเรื่องต่างๆ อีกมากมายSMEs Solution

เครื่องมือสำหรับธุรกิจ SMEs ตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ลดต้นทุนการทำงาน เวลา บุคลากร ขยายช่องทางการตลาด ค้นหาบุคลากร ฯลฯ ด้วยซอฟท์แวร์คุณภาพมากมายข่าวและกิจกรรม

ข่าวสารความรู้ ความคืบหน้า หรือแผนงานต่างๆ ของโครงการ ProSMEs ที่เป็นความรู้แก่ลูกค้าโครงการได้ทราบความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดรู้จักเรามากขึ้น

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาซอฟท์แวร์ด้วยใจมุ่งมั่นที่จะส่งมอบซอฟท์แวร์คุณภาพให้กับลูกค้าในราคาที่เหมาะสม โดยเน้นการใส่ใจไปกับตัวสินค้าและบริการอย่างเต็มที่ ซึ่งทางบริษัทฯได้พัฒนาซอฟท์แวร์ออกสู่ตลาดมากมายBusiness Matching

บริการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการสูงสุด ราคามาตรฐาน จากแหล่งผู้ขายที่น่าเชื่อถือ สามารถคัดสรรผู้ขายได้อย่างจุใจ โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาทาง search engine ทีละรายการ ระบบจะทำการ matching ข้อมูล Supplier (ผู้ขาย) และข้อมูล Lead (ผู้ซื้อ) ให้ตรงตามความต้องการของคู่ค้าในทันที สะดวก รวดเร็ว ง่าย ไม่ยุ่งยากแผนในอนาคต ProSMEs

แผนในอนาคต ProSMEsDownload
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online