Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search
ถอดรหัสความคิด บิ๊กบอส แห่ง KBank

คุณ "บัณฑูร ล่ำซำ" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBank เปิดเผยแนวคิดหลักในการบริหารองค์กรว่า...เข้าชม : 1529
ตามล่า ค้นหาพนักงานที่มีสมรรถนะสูงในองค์กร

นักรบผู้มีสมรรถนะสูงนี้เองที่สามารถนำพาอาณาจักรให้ได้รับชัยชนะ และอาจกลายมาเป็นผู้นำของบ้านเมืองในภายภาคหน้า คนเหล่านี้คือ Talent ของอาณาจักรนั้นๆเข้าชม : 1755
แนวทางการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารคนในองค์กร

หัวใจสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ในองค์กรต่างๆ ไม่ได้อยู่ที่ประสิทธิภาพของเครื่องมือหรือวิธีการที่นำมาใช้ในการพัฒนาเท่า นั้น แต่ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรได้พัฒนาบุคลากรถูกที่ถูกจุดหรือไม่ ถ้าจะพูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านก็คือ “ เกาถูกที่คัน ” หรือไม่เข้าชม : 1360
ระบบสารสนเทศในงานทรัพยากรมนุษย์ เลือกให้เหมาะกับองค์กรของคุณ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน มีการพัฒนาและเข้ามามีบทบาทในการทำงานต่างๆ มากขึ้น จนมีผู้กล่าวว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้ เกิดขึ้นกับองค์กรที่มีการนำมาใช้เข้าชม : 3702
บริหารข้อมูลบุคลากรผ่านทาง Web ได้อย่างไร?

ในยุคสมัยนี้ซึ่งเป็นยุคของข้อมูล ข่าวสารทางอิเลคโทรนิค หรือบางทีเรียกได้ว่าเป็นยุค e-Information (Electronic Information) ก็ว่าได้ การนำเครื่องมือทางอิเลคโทรนิคเข้ามาใช้จึงมีบทบาทอย่างมากต่อการจัดการและ การบริหารข้อมูลในองค์กร ทั้งนี้ก็เพื่อความคล่องตัวและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน ซึ่งสื่อทางอิเลคโทรนิคที่เรามักจะพบเห็นมากที่สุด นั่นก็คือสื่อทาง Webเข้าชม : 1571
HR สามารถสร้างแบรนด์ให้กับองค์กรได้

ในยุคปัจจุบันนี้ทุกหน่วยงานมีส่วนช่วยสร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ซึ่งแตกต่างจากในยุคอดีตที่หากกล่าวถึงหน่วยงานที่ช่วยสร้างแบรนด์หรือภาพลักษณ์ให้องค์กรมักจะหนีไม่พ้นหน่วยงานการตลาด หน่วยงานขาย และหน่วยงานประชาสัมพันธ์ และอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทมากในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรเข้าชม : 1811
ความแตกต่างของการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จากกระแสการพัฒนาบุคลากรที่มีการกล่าวถึงกันมากโดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจตก สะเก็ดเช่นนี้ เทรนการพัฒนาบุคลากรถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกระแสที่ยังไม่ตกยุคซึ่งองค์การ ต่างให้ความสำคัญมากขึ้นในทุกวันนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึงคำว่าการพัฒนาบุคลากร มีผู้บริหารหลายคนมักสับสนว่าเป็นเรื่องเดียวกับการฝึกอบรมหรือไม่เข้าชม : 3404
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online