Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search
ของฟรีมีดีที่ ProSMEs

หลายคนเคยมีประสบการณ์ว่าของฟรีไม่ดี แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดที่ ProSMEs เพราะเราต้องการให้ลูกค้าได้ใช้ซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพดีที่สุดเข้าชม : 3223
Differentiation

เราจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดความแตกต่างบนโลกใบนี้และจะมีส่วนร่วมในการแบ่งปันให้เกิดสิ่งที่ดีงามเข้าชม : 1710
The Go Giver

เราจะเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะผู้ให้เป็นผู้ที่มีความสุขเสมอ เงินไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด ยิ่งให้ยิ่งได้รับเพราะสิ่งที่ได้รับทันทีที่ได้ให้ คือ ความสุขเข้าชม : 2096
ยอดขายเกิน 100 ล้านสูงสุดในไทย

เราเป็นบริษัทที่มียอดขายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปและโปรแกรมเงินเดือนเกิน 100 ล้านบาทสูงสุดในเมืองไทยในปี 2555เข้าชม : 2404
เป็น Social Enterprise ของไทย

เราต้องการตอบแทนสังคม โดยการแบ่งปันทุกสิ่งอย่างที่เราพอมีเท่าที่เราจะทำได้ เราได้สร้างเมือง สร้างคน สร้างงานที่เชียงใหม่เป็นร้อยตำแหน่งเข้าชม : 2237
เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่

เรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ เราจะทำให้ได้ เราจะสู้อย่างสุดใจเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายเข้าชม : 2019
พนักงาน 200 คนพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าของเราจะได้รับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้นเข้าชม : 2095
มี FAQ อย่างละเอียด

เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า เราได้จัดเตรียมข้อมูล FAQ อย่างละเอียดครบถ้วนเข้าชม : 1423
มี E-Learning

โปรแกรมบัญชี myAccount มี E-Learning ให้ลูกค้าสามารถเรียนรู้การใช้โปรแกรมผ่านทางอินเตอร์เน็ต เราคำนึงถึงลูกค้าทุกอย่างเข้าชม : 1607
อบรมฟรีตลอด

เราต้องการให้คนไทยเก่งขึ้น เราต้องการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา เราต้องการให้ลูกค้านำความรู้ที่ได้จากการ Trainingเข้าชม : 1422
  1  |  2  |  3  | Next
รู้จัก ProSMEs
 
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online