Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด

 

"บริษัทต้องการเครืองมือซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบการทำงาน Software ที่สามารถตอบสนองความต้องการเรื่องการทำงานของเราได้มากที่สุด และต้องรวดเร็ว ใช้งานง่าย เชื่อมโยงกับระบบการทำงานได้หลากหลาp จึงตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมบัญชี MyAccount เพราะว่ารูปแบบของโปรแกรมมีความสวยงาม ง่ายกับการใช้งาน มีความคล่องตัว รวดเร็ว   ถูกต้อง และแม่นยำ ลดขั้นตอนการทำงานลงได้เยอะขึ้น และตอบสนองความต้องการของพนักงาน หัวหน้างาน และแผนกต่างๆได้อย่างลงตัว"
 ......................................................................................................................
  คุณเบญจมาศ  ธำรงศ์สกุลศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี , บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด

.........................................................................................................................................................
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:

 "ธุรกิจนายหน้า"


ทุนจดทะเบียน : 3.4 ล้านบาท     
จำนวนพนักงาน : 120 คน 


สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

 "บริษัทต้องการเครืองมือซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบการทำงาน Software ที่สามารถตอบสนองความต้องการเรื่องการทำงานของเราได้มากที่สุด และต้องรวดเร็ว ใช้งานง่าย เชื่อมโยงกับระบบการทำงานได้หลากหลาย"


เพราะโปรแกรมบัญชี Prosoft MyAccount ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

 "หลังจากที่ได้มีการเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ ของโปรแกรมบัญชี myAccount กับโปรแกรมอื่นแล้ว จึงตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมบัญชี MyAccount เพราะว่ารูปแบบของโปรแกรมมีความสวยงาม ง่ายกับการใช้งาน มีความคล่องตัว รวดเร็ว   ถูกต้อง และแม่นยำ ลดขั้นตอนการทำงานลงได้เยอะขึ้น และตอบสนองความต้องการของพนักงาน หัวหน้างาน และแผนกต่างๆได้อย่างลงตัว"


เกี่ยวกับบริษัท:


ขยายหน้าจอ : Double Click ที่หน้าจอ หรือ Click ขวาที่หน้าจอ > Zoom > Full Screen


      บทความโดย : บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด
      ประกาศบทความโดย : http://www.prosmes.com

Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online