Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search
บริษัท แอม เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

"ก่อนตัดสินใจได้ทำการสำรวจ และเปรียบเทียบ Software ภายในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบทำให้เลือกใช้โปรแกรมของโปรซอฟท์ Prosoft MyAccount ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ เพราฟังก์ชั่นการทำงาน พร้อมทั้งสามารถตอบโจทย์เรื่องของประสิทธิภาพการทำงานให้เพื่มสูงขึ้นตาม ต้องการ และยังสามารถช่วยลดต้นทุนที่ต่ำลงไปอีกด้วย"เข้าชม : 7411
บริษัท วสันต์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

"ต้องการลดระยะเวลาการทำงานให้น้อยลง และเพราะเคยใช้ของที่อื่นมาลดระยะเวลาได้จริง แต่ไม่ Support กับระบบการทำงาน โปรแกรมของโปรซอฟท์ Prosoft MyAccount เมื่อใช้ทำให้เราสามารถออกรายงาน การเรียกดูข้อมูลของลูกค้าง่ายขึ้น การตรวจสอบการทำงาน และการเชื่อมต่อเกี่ยวกับทางด้านบัญชี ตัวเลขต่างง่ายๆขึ้นมาก คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ และหามานาน พร้อมทั้งฝ่ายบริการของโปรแกรมบริการตอบข้อสงสัยได้รวดเร็ว และประทับใจการบริการมากค่ะ"เข้าชม : 7058
บริษัท อินโฟเสิร์ช จำกัด

"บริษัทเราต้องการนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการระบบการทำงานภายในให้ประสานงาน และทำงานกันง่ายขึ้นเมื่อนำ Software ซึ่งเป็นโปรแกรมของโปรซอฟท์ Prosoft MyAccount เข้ามาใช้ในระบบการทำงานของบริษัททำให้ตรวจสอบงานได้ง่าย ประสิทธิภาพของโปรแกรมสามารถทำให้บริษัทเราทำงานได้ง่าย และเกินกว่าที่จะนำมาแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพราะเอกสาร การตรวจสอบงาน การประสานงานกับแผนก หรือลูกค้าที่อื่นๆ จะต้องทำแบบ Manual เกือบทั้งหมด แต่พอนำ Software ส่วนนี้มาใช้ปัญหาทั้งหมดก็หมดไป รวดเร็ว สามารถนำเวลาไปพัฒนาและทำงานส่วนอื่นได้มากขึ้น"เข้าชม : 6960
บริษัท วี.ซี.ชัยรุ่งเรือง จำกัด

"กระบวนการทำงานโดยใช้ Software ที่มีมากขึ้นในยุคปัจจุบันทำให้บริษัทเราคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เราจะได้รับ และคุ้มกับราคา โดยประเมินจากต้นทุนProsoft MyAccount ก่อนใช้ทำให้เราสามารถตัดสินใจเลือกได้ทันที เพราะข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ครบครัน การสอบถาม และได้รับข้อมูลจากฝ่ายขายที่ทำให้เราเห็นภาพที่สามารถตอบโจทย์กับระบบการทำงานของเราได้ เมื่อได้นำมาใช้ในระบบการทำงานของเราทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพที่หลากหลาย การทำงานของเราง่าย และเร็วขึ้น"เข้าชม : 6680
บริษัท กีฎะ อินเตอร์เทรด จำกัด

"ทางบริษัทได้เลือกสรรคโปรแกรมจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกัน ด้วยปัจจัยต่างๆ ประกอบกันทำให้เราเลือกโปรแกรม Prosoft MyAccount เข้ามาใช้ในงานบัญชี ซึ่งเมื่อนำมาใช้มีคุณสมบัติที่เราต้องการมากที่สุด เพราะช่วยในการเก็บบันทึกข้อมูล สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ถูกต้อง แม่นยำและทำให้่การทำงานมีความสะดวก รวดเร็วขึ้น อีกทั้งมีความทันสมัย และครอบคลุมการทำงานทุกระบบตามที่ต้องการได้ดี"เข้าชม : 6096
บริษัท แอดวานซ์ บรอดคาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

"บริษัทเราต้องการลดปัญหาทางด้านการเรียกดูรายงาน การตรวจสอบงาน และระบบเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายของบริษัทที่ซ้ำซ้อน และยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย จนได้ศึกษาโปรแกรมบัญชี MyAccount ซึ่งโปรแกรมที่ฟังก์ชั่นการทำงานที่ตรงกับการทำงานของเราหลายๆ อย่าง อีกทั้งมีระบบการทำงานที่สามารถเรียกดูรายงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของเราลงได้อย่างเห็นได้ขัดเจน และยังสามารถช่วยให้การติดตามรายงานต่างๆได้ง่ายขึ้น และตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายได้ สามารถลดขั้นตอนการทำงานลงได้เยอะมาก"เข้าชม : 6597
บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด

"บริษัทต้องการเครืองมือซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบการทำงาน Software ที่สามารถตอบสนองความต้องการเรื่องการทำงานของเราได้มากที่สุด และต้องรวดเร็ว ใช้งานง่าย เชื่อมโยงกับระบบการทำงานได้หลากหลาp จึงตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมบัญชี MyAccount เพราะว่ารูปแบบของโปรแกรมมีความสวยงาม ง่ายกับการใช้งาน มีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ ลดขั้นตอนการทำงานลงได้เยอะขึ้น และตอบสนองความต้องการของพนักงาน หัวหน้างาน และแผนกต่างๆได้อย่างลงตัว"เข้าชม : 6496
บริษัท เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด

"นโยบายการลดต้นทุนการทำงาน แต่ประสิทธิภาพการทำงานจะต้องดี และรวดเร็วจึงได้ทำการศึกษากระบวนการแก้ไขปัญหาทำให้ได้สนใจ และต้องการนำความสามารถของ Software เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาตรงส่วนนี้ หลังจากที่ได้ใช้เวลาในการพิจารณาระยะนึงจึงได้มาศึกษาโปรแกรมบัญชี MyAccount ซึ่งมีราคาที่ไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของงานที่ได้รับ เพราะสามารถลดขั้นตอนในการทำงานได้จริง สะดวก และรวดเร็วของแผนกบัญชี การตรวจสอบงานของหัวหน้างาน และการดึงข้อมูลเป็นรายงานที่สามารถทำได้หลากหลาย ตอบสนองการทำงานหลายรูปแบบยิ่งขึ้นอีกด้วย"เข้าชม : 9104
บริษัท บาธ แอนด์ สปา จำกัด

"การลดกระบวนการทำงานโดยการใช้เทคโนโลยีทางด้าน Software เป็นกระบวนการที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด จนมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้โปรแกรมบัญชี MyAccount ของโปรซอฟท์ พบว่าโปรแกรมสามารถตอบสนองการทำงานของเราได้มากที่สุด มีระบบการทำงานช่วยลดขั้นตอนในการทำงานลงได้เยอะมาก และความปลอดภัยสามารถเชื่อถือได้ การตรวจสอบบัญชีของแต่ละส่วนงานก็ทำได้คล่อง และไว ลดปัญหา และระยะเวลาทางด้านงานบัญชี และเอกสารไปได้มากทีเดียว"เข้าชม : 6588
บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด

"การควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนถือว่าเป็นเรื่องที่ยาก และเรื่องของเวลาการทำงานก็สำคัญ ทำให้บริษัทมีนโยบายที่ต้องการนำ Software มาช่วยแก้ไขปัญหา และพัฒนาตรงจุดนี้ เราได้ทดลองใช้โปรแกรมบัญชี MyAccount แล้วก็พบว่าตรงการระบบการทำงานของเรา เพราะว่าโปรแกรมมีระบบบัญชีที่ตรงกับระบบบัญชีของบริษัท และมีผังบัญชีที่ครอบคุมกับแผนการทำงานซึ่งช่วยลดทำให้การทำงานของเราเร็ดขึ้น การปฏฺิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน เรียกดูข้อมูลก็ง่าย รายงานผลให้หัวหน้าเข้าใจงานได้มากขึ้น"เข้าชม : 7515
Download
Download
Service
Complain
ContactUs
FAQ online