Site MapContact Us
Call : 02-402-6117, 08-1359-6920
088-259-0457, 088-554-1633
Search
การเยี่ยมชมบริษัทฯ ของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 นายอาคม ศุภางค์เผ่า Chairman สมาคมส่งเสริม SMEs ไทย ภาคเหนือ ได้มีความสนใจโปรแกรมในโครงการ ProSMEs ของบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด และได้เข้ามาดู Demo การใช้งานโปรแกรมบัญชีเข้าชม : 7954
โครงการพี่ช่วยน้อง-โปรซอฟท์ "Software Academy"

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.56 - 12 พ.ค.56 ได้มีการจัดอบรม/สัมมนาวิชาการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภายใต้ชื่อ โครงการพี่ช่วยน้อง-โปรซอฟท์ เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด (สาขาเชียงใหม่)เข้าชม : 4111
สานต่อโครงการ “เด็กดอยคีย์ข้อมูลสร้างอนาคต”

สานต่อโครงการ “เด็กดอยคีย์ข้อมูลสร้างอนาคต” Prosoft Group เปิดรับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูลผ่าน www.lionjob.com บริษัทในเครือธนาคารซอฟท์แวร์ร่วมแรงและแบ่งปันเข้าชม : 3832
เบิกบานต้อนรับสงกรานต์ไปกับ “ปาร์ตี้เสื้อลายดอก” ของชาวโปรซอฟท์

บริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค สาขาเชียงใหม่ได้จัดงานเลี้ยงฉลองสงกรานต์ ภายใต้คอนเซ็ป “ ปาร์ตี้เสื้อลายดอก ” ขึ้น เมื่อค่ำวันที่ 8 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสนามหญ้าของบริษัทโปรซอฟท์ สาขาเชียงใหม่ โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ให้ร่วมสนุกมากมายเข้าชม : 3269
คุณอภิชาต เพิ่มชวลิต และคุณพรทิพย์ พานิช ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 อ. อภิชาต เพิ่มชวลิต อาจารย์พิเศษในสถาบันชั้นนำของประเทศ นักแปลและล่าม อีกทั้งเป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบริษัท CPIM Thailand และ PROENGITECH INTERNATIONAL และคุณพรทิพย์ พานิช ผู้บริหารบริษัท Bsmart Marketing ที่ปรึกษาทางด้านการตลาดธุรกิจ SMEs ทั่วประเทศ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและสำนักงานของบริษัทโปรซอฟท์ คอมเทค สาขาเชียงใหม่เข้าชม : 3426
คุณสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการสายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี (SIPA) เยี่ยมชมงานพัฒนาซอฟท์แวร์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556 คุณสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการสายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : SIPA และคณะ เข้าเยี่ยมชมงานพัฒนาซอฟท์แวร์เข้าชม : 3320
คุณสเปญ จริงเข้าใจ และคุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการโปรซอฟท์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา คุณสเปญ จริงเข้าใจ และคุณชัยรัตน์ กมลนรเทพ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการโปรซอฟท์ สาขาเชียงใหม่เข้าชม : 3263
คุณพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการ Sipa เยี่ยมชมงานพัฒนาซอฟท์แวร์

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 คุณพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการ Sipa ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สำนักงานเชียงใหม่เข้าชม : 3438
คุณวิชัย เข็มทองคำ และนักธุรกิจชาวพม่า เยี่ยมชมสำนักงานโปรซอฟท์

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา คุณวิชัย เข็มทองคำ กรรมการผู้จัดการบริษัทโอเรียลทัล ยูนิค จำกัด และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก และ Mr.&Mrs. Michael นักธุรกิจใหญ่ชาวพม่า ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สำนักงานเชียงใหม่เข้าชม : 3231
คุณสเปญ ผจก.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เยี่ยมออฟฟิตโปรซอฟท์

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด สาขาเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก คุณสเปญ จริงเข้าใจ ผู้จัดการโรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนสำนักงาน และบรรยายพิเศษในหัวข้อ Common Sense หรือ สามัญสำนึกเข้าชม : 3310
  1  |  2  | Next